PRESS


Ako su etičnost, ljudska prava, antifašizam, mirotvorstvo, međureligijski dijalog i tolerancija, istina i pravda,  i vaše vrijednosti, na pravom ste mjestu.

Pravo na tačnu, potpunu i pravovremenu informaciju te slobodu mišljenja i izražavanja misli, jedno je od temeljnih prava i sloboda svakog ljudskog bića, bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, imovinu, rođenje, obrazovanje, društveni položaj ili druge osobine.

Brckotoday.com je portal jasnih stavova, britke misli i oštrog jezika.Suprotstavljat ćemo se demagozima svih vrsta. Naš novinarski angažman je izvan svakog stranačkog ili partikularnog interesa. Zalažemo se za pravnu državu i borbu protiv privilegija.

Novinarstvo svakoga dana postaje sve opasniji poziv, dijelom zbog izvještavanja iz konfliktnih žarišta u svijetu, a dijelom zbog povećane agresije na novinare u vidu prijetnji, uvreda i fizičkih napada. Novinarima se sudi, ušutkuju ih  presudama i kaznama, hapšenjima, policijskim nasiljem i pretresima. Kažnjavaju ih  za” klevetu” i “sramoćenje”, dok sistem ukazuju na važnost slobode izražavanja i značajnu ulogu koju mediji imaju u izgradnji i očuvanju demokratskog društva.

Zato građanima, novinarima, piscima, publicistima i intelektualacima svih vrsta koji imaju što ponuditi javnosti, ali iz ovih ili onih razloga nisu u dovoljnoj mjeri prisutni na medijskoj i inoj sceni, otvaramo prostor za iskazivanje svojih slobodoumnih stavova.

0 0